Selecteer een pagina

Polman Restauratie & Kleuronderzoek

Leonieke is kleuronderzoeker en reconstructieschilder. Ze heeft brede ervaring op het gebied van verf en kleur in combinatie met architectuur. Haar specialisatie ligt in de historische toepassing van kleur en de kennis over  ambachtelijke olieverf,  schilder- en decoratietechnieken.

In 2003 heeft zij Polman Fijnschilder opgericht.
Na 11 jaar zet ze haar werkzaamheden voort in Polman Restauratie & Kleuronderzoek.

Polman Restauratie & Kleuronderzoek

Leonieke is color researcher and reconstruction painter. She has a wide experience in the field of paint and color pertaining to architecture. Her specialization lies in the vernacular application of color and the knowledge of traditional oilpaint, vernacular painting- and decorating techniques.

In 2003 she set up Polman Fijnschilder.
After 11 years she continues her work in Polman Restauratie & Kleuronderzoek.